Nya hedersdoktorer vid Luleå tekniska universitet

Norra Skogsägarnas koncernchef och vd Pär Lärkeryd och företaget Climeons ena grundare Thomas Öström blir nya teknologie hedersdoktorer vid Luleå tekniska universitet.


Thomas Öström och Pär Lärkeryd

– Det är roligt, hedervärt och positivt på väldigt många sätt, säger Pär Lärkeryd. Det ger mig en ny plattform för ökat samarbete mellan akademi, industri och skogsnäring i norra Sverige. Min filosofi är att det inte bara går att påverka framtiden, utan faktiskt vara med och uppfinna den. Jag tror väldigt mycket på att det måste finnas aktiva personer inom och utom universiteten som ser nyttan med samverkan för att få ut tillämpningen av forskningen i praktiken.
Thomas Öström är vd för och en av grundarna av clean tech-företaget Climeon AB, som tillverkar elektricitet av lågtempererad spillvärme från industrin och av geotermisk värme från jordens kärna.
– Det är riktigt, riktigt roligt med denna utmärkelse, framför allt med tanke på hur otroligt mycket kraft vi lagt ner på att ta fram den här tekniken och för att jag värderar den akademiska världen högt, säger Thomas Öström. Jag är djupt troende när det gäller vilken betydelse akademin har för att driva utvecklingen framåt i samhället, även i direkt koppling till företagande.
Luleå tekniska universitet utser varje år hedersdoktorer som en del i strävan efter öppenhet och kontakter utanför det traditionella forskarsamhället.
Pär Lärkeryd har i sin roll på Norra Skogsägarna – en organisation med 17 000 medlemmar, två egna sågverk och en omsättning på 2,5 miljarder kronor – bland annat haft nära kontakt med universitetets träforskare vid utvecklingen av det som kallas världens modernaste såglinje, som finns på sågverket i Sävar. Med en industriell datortomograf går det att skiktröntga timmerstockar med en hastighet på 180 meter i timmen. Tack vare tekniken utnyttjas varje stock optimalt.
– Redan på 1980-talet gjorde vår sågverkschef Stig Grundberg, som då jobbade på Luleå tekniska universitet, den grundläggande forskningen. Han drog stockar till Skellefteå lasarett och körde dem i deras datortomograf på nätterna. Vår andra sågverkschef Johan Oja forskar i dag på halvtid. Att vi utvecklar våra kunskaper och får tillgång till forskning gör att vi kan ligga ännu mer i framkant, säger Pär Lärkeryd, som ser digitalisering av hela förädlingskedjan – ”från stubbe till slutkund” – som nästa stora utvecklingsområde för skogsnäringen.
Climeons vd Thomas Öström vill vara med i kampen mot klimatförändringarna genom att bygga ett av världens största bolag inom värmekraft. Med avancerad värmekraftsteknik, som tillverkar elektricitet av lågtempererad spillvärme från industrin och av geotermisk värme från jordens kärna, lockar företaget världens främsta finansiärer inom banbrytande förnyelsebar energi.
– Jag tror att geotermisk värmekraft har potential att bli en dominerande förnyelsebar energikälla i världen, säger Thomas Öström.
Varför lyckades ingen med det som borde gå, nämligen att tillverka ren elektricitet av lågtempererad spillvärme som släpps ut från industrin – och få god verkningsgrad? Att lösa den teknikfrågan var utgångspunkten och drivkraften under flera år för Thomas Öström, en klimatengagerad civilingenjör i datateknik med inriktning reglerteknik från Luleå tekniska universitet.
Genom att kombinera varmt vatten med vakuum lyckades han och kemisten Joachim Karthäuser så småningom utveckla en lönsam process som hade väsentligt högre verkningsgrad än existerande lösningar. I dag är en avancerad form av den tekniken kärnan i Climeon, som blivit ett av världens mest intressanta bolag när det gäller värmekraft. Värmekraftsteknik som tillvaratar lågtempererad spillvärme, har installerats på Viking Line och Virgin Voyages fartyg samt på SSAB.
När Bill Gates, Jeff Bezos och Mark Zuckerbergs fond Breakthrough Energy Ventures valde att investera 12,5 miljoner dollar i Climeons finansieringsbolag Baseload Capital, kunde Climeon satsa mot målet – att bli globalt ledande inom förnyelsebar energi. Företaget gör nu stora framsteg på Island och i Japan, som är de mest intressanta geografiska marknaderna i världen för geotermisk värmekraft.
– Genom att lära av andra forskares misstag kom vi på en tekniklösning som var effektiv och lönsam och som nu kan komma att förändra världen när det gäller kampen mot klimatförändringarna, säger Thomas Öström.
Thomas Öström och Pär Lärkeryd promoveras till hedersdoktorer på universitets akademiska högtid den 9 november.

Comments are closed.