Robothandske förbättrar livskvaliteten för strokedrabbade

Inom två år kommer en ny innovation ”HandinMind” att förbättra livskvaliteten i vardagen för bland annat strokedrabbade patienter. Med hjälp av en smidig handske blir det möjligt att utföra handlingar som annars vore omöjliga för patienten att göra.

 

– HandinMinds syfte stämmer väl överens med vår ambition att ytterligare förbättra den viktiga rehabiliteringen efter stroke, säger Jörgen Borg, professor och överläkare på Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken, Danderyds sjukhus.
– Målet med vår forskning är att medverka till förbättring av rehabiliteringsprocessen efter förvärvade hjärnskador hos vuxna. Vi fokuserar på kliniskt vanliga kognitiva och motoriska funktionsnedsättningar efter bl a stroke.
HandinMind är ett projekt där Bioservo Technologies, Karolinska Institutet, Danderyds Sjukhus, schweiziska Hocoma och Hollands största rehabcenter Roessingh Research and Development samarbetar. Resurser har avsatts för både kravställning och validering av prototypen, vilket ytterligare säkerställer projektets syfte att ta fram en unik, anpassad s k Strokehandske för effektivare strokerehabilitering.
– Att kunna delta i hela projektet skapar en helhet och vi kan bidra med hela vår kompetens och erfarenhet. Inom enhetens arbete bedriver vi flera multicenterstudier i samarbete med både nationella och internationella grupper, vilket har gett tillgång till en brett neurobiologiskt, kliniskt och teknologiskt metodutbud.
– ”Strokehandsken” är ett betydande och viktigt utvecklingsprojekt för oss i Bioservo där vi ytterligare anpassar den patenterade SEM-teknologin i nya sammanhang, säger Tomas Ward, VD på Bioservo Technologies.
Med forskargruppen vid Danderyds Sjukhus som partner kan projektet ta del av ledande strokerehabilitering i både Holland och Sverige och på så sätt säkerställa att slutprodukten överensstämmer med våra ambitioner. Målet är en innovativ och användarvänlig Strokehandske som hjälper och underlättar för de drabbade, både i rehabiliteringsfasen, men också i det dagliga livet för en förbättrad livskvalitet. En spännande spin off-effekt av HandinMind är naturligtvis det möjliga internationella samarbetet mellan Roessingh Research and Development och Karolinska Institutet, ett samarbete som kan få livskraft även utanför det här specifika projektet.
Projektet HandinMind, som delvis finansieras via EU’s Eurostarprogram, valdes hösten 2013 ut bland över 500 ansökningar att vidareutveckla idén om en speciell ”strokehandske”. I projektet samlas europeiska kompetenser inom den senaste robottekniken, modern kommunikationsteknik och framgångsrik forskning kring strokerehabilitering för att utveckla konceptet med en ”strokehandske” för effektiv rehabilitering och stöd i vardagen. Handsken skall framgångsrikt träna nedsatta eller förlorade motoriska funktioner hos strokepatienter, kompensera för nedsatt handfunktion och stöd för rehabilitering i hemmiljö.
Involverade i projektet är det svenska medtechföretaget Bioservo, schweiziska Hocoma och Hollands största klinik för rehabilitering Roessingh Research & Development. Danderyds Sjukhus deltar i kravställning och validering och bidrar på så sätt till att säkerställa att slutprodukten överträffar ambitionen för modern strokebehandling.
Den 12-13 december går det officiella startskottet för ett intensivt tvådagars seminarium där projektets samtliga deltagare träffas, informeras om och utbyter tankar om nästa steg. Projektet beräknas pågå i två år.

Comments are closed.