EIG utlyser pris

EIG, Elektronikindustriföreningen i Göteborg, utlyser nu 2014 års pris till årets Elektronikföretag i Västsverige. Det för att stärka elektronikföretagens viktiga roll för en smart och hållbar samhällsutveckling.

Enligt reglerna ska företaget ha utmärkt sig på något sätt – antigen genom växtkraft eller via produktutveckling. Priset delas ut till ägaren av elektronikföretaget som ska ha sitt säte i Västsverige. Företaget behöver inte vara medlem i EIG för att få priset men skall klara en UC-kontroll för aktuellt år (2013). Priset består av ett diplom och en pokal. Nomineringen är öppen – vem som helst kan nominera valfritt företag till priset.

Vidare meddelar föreningen att nomineringen skall vara inlämnad senast 2014-01-31. Priset kommer att dela ut i samband med EIGs årsmöte under våren 2014. Nomineringsblanketten kan hämtas från EIGs hemsida. De inkomna nomineringarna kommer att bedömas av en jury som utgörs av styrelsen i EIG. Nomineringarna skickas till EIG via e-mail: ordf@eig-gbg.se.

Comments are closed.