Robotar samarbetar med människor

Inom ramen för det europeiska forskningssamarbetet Co4Robots, där forskare från bland annat KTH ingår, har nu framsteg gjorts. Tillsammans har forskarna utvecklat funktionalitet som gör att robotar i realtid klarar av att röra sig i en dynamisk situation och samtidigt samarbeta med så väl andra robotar som människor. En av arbetsuppgifterna har varit att bära saker tillsammans.

– Vi är definitivt, om inte de första, så en av de första i världens som lyckats med denna uppgift, säger Dimos Dimarogonas, koordinator för forskningsprojektet och professor på avdelningen reglerteknik på KTH. Det jag finner extra roligt är att demonstrationerna också gått att upprepa. Robotarna lyckas gång på gång, trots förändrade förutsättningar.
Det forskarna gjort är att utveckla ny robotfunktionalitet. Dessa funktioner har sedan tilldelats TIAGo-roboten från PAL Robotics i Spanien. TIAGo har fått iakttagelseförmåga som gör att den kan navigera i ett föränderligt landskap, till exempel ett kontor eller annat arbetsplats. Samtidigt som roboten förflyttar sig kan den identifiera saker, exempelvis objekt som ska flyttas. Vid tecken från en person kan en pryl plockas upp i samarbete med en människa eller en annan robot. När personen ger ett nytt tecken släpper roboten sedan prylen.
– Detta är en kombination av robotseende, navigation och planering, och allt sker i realtid vilket är det unika. Vi på KTH arbetat med planeringsdelen, och en nyckelfaktor här är att samarbetet med människor eller andra robotar sker när robotarna rör sig. Ett annan viktig parameter är att robotarna kan hantera den osäkerhetsfaktor som finns inbäddad i miljön och arbetsuppgifterna.
Dimos Dimarogonas berättar vidare att den utvecklade robotfunktionaliteten inte är plattformsspecifik. Det gör att forskare kan flytta över funktionalisten till andra robotar. Detta ska nu ske i nästa steg i forskningsprojektet där de avser jobba vidare tillsammans med det tyska företaget Bosch.
– Nu ska robotarna ut i en större dynamisk kontorsmiljö, och samarbeta med fler robotar och människor. Eller agenter som vi kallar dem. De ska få mer avancerade arbetsuppgifter, och med olika typer av agenter.
Vad ska detta leda fram till då? När Dimos Dimarogonas och de andra formulerade ansökan till EU om forskningsanslag hade man sjukhus i åtanke.
– Ja, äldrevård och olika uppgifter på sjukhus är ett av målen för framtida robotar. Men givet att detta ligger en bit framåt i tiden så har detta inte varit det vi aktivt arbetat med här. Samtidigt tror vi att vi ska vara på en nivå där vi kan använda detta på kontorsmiljöer i slutet av projektet.
Det finns ett antal utmaningar och problem vid samarbete mellan robotar och människor i en föränderlig miljö som forskarna har jobbat intensivt med, enligt Dimos Dimarogonas. Bland dem hur robotar ska kunna plocka upp och hantera olika typer av objekt i olika situationer och de förmågor som krävs för att kunna uppfatta omgivningen och kommunicera med den.
– Det krävs också en robusthet hos roboten för att kunna hantera alla typer av osäkerhetsfaktorer i miljön, men också mätfel från robotens sensorer som läser av miljön.

One Response to “Robotar samarbetar med människor”

  1. Trevligt men utvecklingen går långsamt framåt! Redan 2004 togs funktionaliteten fram att hantera en dynamisk miljö för mobila robotar av KTH/NADA i samarbete med ABB.
    2012 kördes RobCab roboten en längre tid på Mälarsjukhuset i Eskilstuna och utförde verkliga transporter autonomt. En pilotinstallation. Tyvärr lyckades jag inte attrahera kompetent riskvilligt kapital för en produktifiering, CE godkännande och en bred marknadsintroduktion trots den lyckade pilotinstallation, en positiv sjukhuspersonal och stort intresse från många sjukhus. Lycka till denna gång! Googla gärna på RobCab för mer information. fd VD RobCab AB.