Robotar ber varandra om hjälp

Att be om råd i knepiga situationer kan tyckas typiskt mänskligt, men nu har robotikforskaren Robert Lundh vid Örebro universitet utvecklat robotar som hjälper varandra att lösa olika uppgifter.

– Min forskning är ett viktigt steg i att få robotar att bli medvetna om varandra och själva tänka ut hur de kan hjälpa varandra, säger Robert Lundh.

Tanken är att en robot inte ska ge upp om den får en uppgift som den inte kan lösa själv, utan i stället lista ut hur den kan ta hjälp av andra robotar. Till stor del handlar det om att den själv ska kunna söka den information som den behöver för att lösa uppgiften. Om den till exempel behöver hjälp med att avgöra var exakt den befinner sig i förhållande till andra föremål i omgivningen, kan den fråga om någon annan robot om hjälp för att ta reda på det.

– Ta ett exempel från oss människor: att du ska parkera din bil i en trång parkeringsficka. Då kan det vara svårt att veta exakt var bilen befinner sig i förhållande till andra bilar. Men du kan be någon annan att ställa sig bredvid bilen och ge dig den information du behöver för att veta hur du ska manövrera bilen utan att krocka.

När Robert Lundhs robot får en uppgift räknar den själv ut hur den ska lösas. Först tar den reda på vilka andra robotar som finns i närheten och vilken hjälp den kan få av dem. Robotar kan bestå av en mängd olika komponenter eller funktionaliteter, som till exempel kameror, avståndsmätare, robotarmar och datorer, och genom att låna ut dessa kan de hjälpa varandra. Dessutom kan roboten hämta information från andra apparater och maskiner i omgivningen. Sedan planerar roboten steg för steg hur den ska lösa uppgiften, vilka funktionaliteter som behövs och hur dessa ska vara sammankopplade. Om något skulle krångla löser den det själv genom att hitta en ny plan som inte använder den komponent som inte fungerar.

– Just möjligheten att använda olika komponenter och att koppla ihop dem på olika sätt gör att samma uppgift kan lösas på olika sätt, vilket bidrar till ett robustare system.

Eftersom robotar blir allt vanligare i vår vardag, anser Robert Lundh att det också blir allt viktigare att de kan bli medvetna om varandra och samarbeta.

– Tänk dig till exempel en fabrik med många robotar som tillverkar något. Om en robot går sönder måste man stänga tillverkningen och vi människor måste tänka ut hur vi ska kunna fortsätta tillverkningen med de robotar som fortfarande fungerar. Vore det inte bättre att robotarna kunde göra detta själva?

Robert Lundh är forskare vid laboratoriet Mobila robotar inom forskargruppen "Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem" (AASS) vid Örebro universitet. Han presenterar sina resultat i doktorsavhandlingen Robots that Helps Each Other: Self-Configurations of Distributed Robot System.

Comments are closed.