Förhöjt välljud i Bluetooth

Bluetoothspecialisten CSR har i mjukvara och sina nyaste kretsar implementerat femte generationen av sin "clear voice capture" (CVC 5.0) för att förbättra ljudet och undertrycka bruset i hörlurstillämpningar.

Ljudet skall enligt uppgift förbättras såväl i nära som långt bort från den sändande Bluetoothenheten. Kretsarna rättar till såväl paket- som bitfelsförluster.
CVC 5.0 läggs in i den ROM-baserade kretsen BC6140 och i den framtida BC6150 samt i programvaran BlueCore5-Multimedia för FLASH-baserade kretsar.
Med två anslutna mikrofoner kan mer än 30 dB dynamisk brusundertryckning ske i bullrig miljö, oberoende av vilken riktning som störningen kommer ifrån.
Algoritmen i CVC 5.0 undertrycker brus och innehåller också en adaptiv frekvensutjämnare (equalizer) för att anpassa ljudkurvan efter örat. Den innehåller också en ekoutjämnare för att minska kopplingen mellan mikrofon och högtalare.

Comments are closed.