Forskarutbildning i Gävle får bra betyg

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) beslutar att ge omdömet hög kvalitet för utbildning på forskarnivå som leder till licentiatexamen och doktorsexamen i energisystem vid Högskolan i Gävle.

 

UKÄ har under 2015 och 2016 genomfört en pilotomgång av kvalitetsutvärdering av ett urval utbildningar på forskarnivå. Till de utbildningar som utvärderats hör utbildning på forskarnivå i energisystem vid Högskolan i Gävle.
– Ett glädjande besked för forskarutbildningsämnet Energisystem och en bekräftelse på att vi har en forskarutbildning med mycket hög kvalitet, säger Bahram Moshfegh, Vicerektor för forskning.
Högskolan i Gävle bedriver egen forskarutbildning inom ämnena Energisystem, Inomhusmiljö, Miljöpsykologi, Geospatial informationsvetenskap, Arbetshälsovetenskap och Socialt arbete och har 38 doktorander antagna.

Comments are closed.