RFID spås växa enligt ABI

Trots den ekonomiska nedgången bedömer ABI Research i sin RFID marknadsprognos, byggd på 2009 och för 2010, att en stadig tillväxt kommer att ske på området de närmaste sex åren.

– Vi förväntar oss en generell RFID-marknad värd mer än $8.25 miljarder under 2014, eller runt $7.46 miljarder med fordonsmarknaden borträknad. Det skulle motsvara en 14-procentig årlig tillväxt (CAGR) under de närmaste fem åren, säger Practice director Michael Liard vid ABI.

(Fordonsmarknaden är den största RFID-tillämpningen idag och har en låg marknadstillväxt, vilket påverkar den totala storleken vid analysen av marknadens framtida storlek, och är därför ofta borträknad när det gäller undersökningar av marknadstrender).

Under enbart det här året spås RFID-marknaden nå $4.47 miljader, ( men då är ”automobile immobilization” borträknat, enligt ABI), 15 procent mer än den justerade siffran för år 2009.

– Alla marknadssegment kan inte betraktas lika. Den största tillväxten fram till 2014 finns inom RTLS (Real Time Location Systems), bagagehantering, djur-ID, och så kallad ”tagging” i mode ”apparel och retail”.

Andra områden som spås goda möjligheter är elektronisk fordonsregistrering, fortsatt penetrering inom e-ID/e myndighetsdokument (inklusive hälsokort) och i ett kontinuerligt utbyggande av bibliotekssystemen, enligt ett pressmeddelande 

ABI Research rapport finns att läsa på länken Semi-Annual RFID Market Data för den som önskar mer information.

Comments are closed.