Kostnadseffektiv konstruktion

MikroMakarnas starka koncept för kostnads- och tidsbesparingar vid prototyptillverkning lanseras nu i form av tjänster på en bredare marknad.

Mikromakarna har under många år arbetat fram en kvalificerad kompetens inom prototyptillverkning vilket är den viktigaste fasen för att komma rätt vid starten av ny serieproduktion. Denna kompetens kommer man nu att marknadsföra.
Då tillverkningsprocesserna inom elektroniktillverkning ofta är snäva, både när det gäller tid och kostnader, är ett nära samarbete med konstruktörer och tillverkare mycket viktigt.
Som ett led i den nya satsningen anordnar Mikromakarna i april ett seminarium med temat – kostnadseffektiv konstruktion. Bland satsningarna kommer även en komplettering av det befintliga kvalitetssystemet att genomföras. Företaget kommer att certifiera sig enligt den medicinska standarden ISO13485.
En strategi som tillsammans med de senaste årens uppgradering av maskinpark tar sikte på att stärka sin position på marknaden och öka företagets omsättning med 30 procent.
Under årets första två månader har Mikromakarna fått två nya kunder. Dessa beräknas öka omsättningen ca 4 miljoner under det första året.
Kommande års budget är omsättningen beräknad till 70 miljoner kronor och det långsiktiga målet är att företagets omsättning passerar 100 miljoner inom 3 år.

Comments are closed.