Renesas släpper bättre C-kompilator

Renesas Electronics meddelar att det nu finns en ny C-kompilator döpt till CC-RL för företagets RL78-familj 16-bitars mikrostyrkretsar (MCU) som idag är vanliga i hushållsapparater, industri- och fordonssystem. Kompilatorn ska bland annat minska kodstorleken med 10 procent.

Anledningen till att Renesas nu tagit fram en ny c-kompilator är flera. Önskemålen om fler funktioner med bättre (snabbare) prestanda har ökat i tillämpningar där motorer används, såsom i hushållsapparater och i industriell utrustning. Samtidigt har kraven på utökad batteritid medfört att det behövs strömsnålare mikrostyrkretsar i utrustningar för till exempel hälsovård och i brandvarnare.

Den nya kompilatorn kan enligt Renesas användas i kombination med företagets e²-studio (eclipse embedded studio) utvecklingsmiljö.

Den viktigaste funktionen i CC-RL C-kompilatorn är enligt Renesas förbättringen av den MCU bearbetningsprestanda som uppnås. Prestandan för program som kodats enligt standarden ANSI C uppges vara betydligt bättre jämfört med de befintliga Renesas-kompilatorerna utan att det gjorts några ändringar i själva koden.

Dessutom har avbrottssvar (interrupt response)förbättrats med upp till sex gånger. Därtill innehåller kompilatorn stödfunktioner för att portera kod från tidigare kompilatorer. CC-RL C-kompilatorn uppges också genera 10 procent mindre kod än den som genereras av tidigare Renesas C-kompilatorer.

Dessa förbättringar leder till att system baserade på RL78-familjen kan befinna sig i Standby-läge under längre tidsperioder än då MCU:n befinner sig i normaltillstånd och spara batteritid eller att fler funktioner kan läggas till och addera mervärde till applikationen.

CC-RL C-kompilatorn innehåller funktioner för att kontrollera poster enligt standarden MISRA-C: 2004 guidelines. Eftersom dessa kontroller utförs automatiskt vid kompileringen förhindras missade kontroller och felaktiga filspecifikationer. Således kan dessa funktioner korrigera all kodning som bryter mot riktlinjerna.

CC-RL C-kompilatorn finns i en standardversion och en professionell version men det bör påpekas att MISRA-C-kontroll endast fungerar i den professionella versionen.

CC-RL C-kompilator är planerad att finnas tillgänglig från och med den 20 april.

Comments are closed.