Renesas resultat bättre än väntat

Den senaste kvartalsrapporten från Renesas visade ett klart bättre resultat än vad de egna prognoserna hade indikerat. Framför allt blev nettovinsten mer än 50 procent högre än förväntat och företaget har vänt förlust till vinst.

Omsättningen för kvartalet stannade på drygt 209 miljarder Yen, vilket är drygt fem procent mer än samma period förra året och 3,6 procent mer än företagets prognoser.
Men den stora skillnaden ligger ändå i vinstnivåerna, där det verkar som om kostnadsreduktionerna har gett resultat snabbare än förväntat. Företagets prognoser indikerade att man skulle göra en nettovinst på 14 miljarder Yen, jämfört med en förlust på ca 4 miljarder Yen samma period förra året. I själva verket blev nettovinsten drygt 21 miljarder Yen och vinsten per aktie hamnar på knappt 13 Yen per aktie, jämfört med en förlust på nära 10 Yen per aktie samma period förra året.

Comments are closed.