Renesas minskar förlusterna

Det senaste kvartalsresultatet från Renesas visar en kraftigt minskad nettoförlust, I halvårsprognosen fram till 30 september räknar Renesas med att minska företagets förluster från drygt 115 miljarder yen samma period förra året, till 40 miljarder yen för den period som slutar 30 september i år. Resultatförbättringarna åstadkoms med kraftiga strukturförändringar och effektiviseringar.

Redan nu har antalet chefer, affärsenheter och divisioner minskats kraftigt. Sedan sammanslagningen 2010 har de fasta kostnaderna minskats med ca 210 miljarder yen, men samtidigt har också halvledarförsäljningen minskat. Förra årets halvårsförsäljning fram till 30 september 2012 blev bara drygt 409 miljarder yen, med en nettoförlust på hela 115 miljoner yen.
I årets försäljningsprognos räknar Renesas inte med någon försäljningsökning, men däremot ett dramatiskt förbättrat resultat. En nettoförlust på 40 miljarder yen visar att företaget är på väg mot positiva siffror.
I Japan kommer produktionen att koncentreras i Naka-fabriken, Kawashiri-fabriken och Saijo-fabriken. De kommer bland annat att satsa ännu hårdare på tillverkning av flashminnen, mikroprocessorer och lågenergiteknologi, områden där Renesas har en ledande position. Övriga fabriker med motsvarande produktion kommer att skalas ner eller konsolideras. "Back-end"-produktionen kommer att koncentreras i anläggningarna i Yonezawa och Oita.
Renesas kommer också att behålla och förstärka produktionen utanför Japan. Bland annat kommer en större andel att outsourcas och företaget räknar med stärkta samarbeten med kiselsmedjor och underleverantörer.
Kvartalsresultatet fram till 30 juni i år visar en försäljning på drygt 199 miljarder yen och en nettoförlust på 4 miljarder yen.

Comments are closed.