Renesas bildar nytt dotterbolag

Renesas Electronics har beslutat överföra sin division Mobile Multimedia SoC Business och Nokia Wireless Modem Business till ett nytt dotterbolag, Renesas Mobile Corporation.

Den avknoppade divisionen har sin verksamhet inom System-on-Chip (SoC)-produkter för mobila utrustningar och bilnavigationssystem och kommer att slås ihop med de förvärvade tillgångarna för trådlösa modem från Nokia. Den affären planeras vara slutförd 30 november och Renesas Mobile startar sin verksamhet 1 december.

Med det nya bolaget ska Renesas öka sin andel av försäljningen utomlands till 60 procent fram till och med 2012 och därmed stärka sin verksamhet på den globala marknaden.

Det var ett led i denna strävan som Renesas Electronics beslutade köpa Nokias trådlösa modemverksamhet, som ger bolaget tillgång till omfattande teknik för trådlösa modem, inklusive gsm-, w-cdma-, hspa- och LTE- standardena.

Med kombinationen av sin mobilmultimedia-plattform och de tillgångar som förvärvas från Nokia hoppas Renesas Electronics kunna erbjuda mer robusta produkter på marknaderna för LTE / HSPA +-enheter, och på marknaderna för mobiltelefoner och bilnavigationssystem, som fortsätter att växa snabbt, särskilt i tillväxtländerna.

Från och med den 30 november 2010 kommer alltså Renesas Electronics enligt plan att ta över personalen vid Nokias verksamheter inom trådlösa modem i Finland, Indien, Storbritannien, Danmark, Kina och andra länder. Nya lokala dotterbolag till Renesas Mobile kommer att upprättas i Finland, Indien och Kina, och de anställda kommer att överföras till dessa lokala dotterbolag.

Utöver dessa regioner kommer Renesas Design France SAS, som för närvarande är Renesas Electronics SoC-designföretag också att bli ett dotterbolag till Renesas Mobile. Som ett resultat av bildandet av det nya dotterbolaget, med dess organisation, kommer mer än 75 procent av de totalt 1 800 anställda vid Renesas Mobile att vara stationerade utanför Japan.

Comments are closed.