Köper fabrik för en tia

Zarlink säljer sin fabrik för bipolär analog produktion i Swindon till franska MHS Electronics för 1 euro.

 Fabriken är en Silicon Foundry(Si-Fo) enhet specialiserad på bipolära analoga kretsar. HMS får nu komplement till mixed-signal CMOS och BiCMOS med service för waferproduktion, prototyp, test och montering för militära och medicinska tillämpningar.Zarlink stöder också HMS med 2 miljoner euro för rekonstruktionskostnader.

Enheten ägdes ursprungligen av GEC-Plessey. Fabriken har 150 anställda.

Zarlink fokuserar nu sin verksamhet mot telekommunikation, optoelektronik och medicinska tillämpningar. Zarlink har sin bas i Kanada och har även en fabrik i Järfälla som är specialiserad på optoelektronik.

Comments are closed.