Rekordstora intäkter för Intel

Intel rapporterar rekordintäkter på 14,6 miljarder dollar för tredje kvartalet. Det är en ökning med åtta procent, jämfört med samma period förra året.

Intel sätter även rekord i antalet levererade enheter för PC, servrar, surfplattor, mobiltelefoner och Internet of Things. För första gången har Intel levererat över 100 miljoner mikroprocessorer under ett kvartal.
Rörelseresultatet uppgick till 4,5 miljarder dollar, en ökning med 30 procent jämfört med samma period föregående år. Nettointäkterna var 3,3 miljarder dollar. Under perioden slutförde Intel återköp av aktier till ett värde av 4,2 miljarder dollar.
Sett till olika delområden ökade PC client group (9,2 miljarder dollar) 6 procent jämfört med förra kvartalet, Data center group (3,7 miljarder dollar) ökade med 5 procent, Internet of Things (530 miljoner dollar) med 2 procent, Mobile and communications group (1 miljon dollar) låg oförändrad och segmentet Software and services (558 miljoner dollar) ökade 2 procent. De olika segmentens omsättning är angivna inom parentes.

 

Comments are closed.