Rekordstor orderstock hos Mycronic

Mycronic AB:s orderingång uppgick till 782 (568) miljoner kronor för det första halvåret i år. Nettoomsättningen blev 589 (481) miljoner kronor och rörelseresultatet uppgick till 27 (9) miljoner kronor, vilket motsvarar ett resultat på 0,20 (0,04) kronor per aktie.

– Vi kan presentera ett bra första halvår, med god efterfrågan på koncernens produkter och vi går in i andra halvåret med en rekordstor orderbok på 896 miljoner kronor, säger Lena Olving, vd och koncernchef för Mycronic AB.

Mycronics lanseringar av produktionslösningar för en effektiv elektronikproduktion har enligt företaget lett till ökad efterfrågan som stärkt Mycronics marknadsposition. Under första halvåret lanserade Mycronic bland annat förbättrad funktionalitet inom ytmontering, funktionalitet för jet printing på större kretskort samt ett mätsystem för kvalitetssäkring av avancerade fotomasker.

Mycronic har under första halvåret erhållit order på fyra maskritare, varav en är den första baserad på ersättningsstrategin för äldre maskritare för bildskärmstillverkning. Efterfrågan på fotomasker fortsätter också att vara god, vilket leder till historiskt högt utnyttjande av Mycronics maskritare hos kunderna. Detta kan enligt bolaget indikera utrymme för ytterligare investeringar i såväl kapacitet som ny ochmer avancerad utrustning.

Bolaget konstaterar att elektronikindustrin som helhet fortsätter att växa. Under 2014 växte industrin med 3,5 procent och tillväxten väntas fortsätta i den takten. Även halvledarindustrin växte under 2014, vilket skapade ett ökat behov av ytmonteringsutrustning. Den globala marknaden för ytmonteringsutrustning har enligt företaget återhämtat sig efter ett par års negativ utveckling och växte med 22 procent under 2014. Under första kvartalet 2015 växte marknaden med 9 procent. Marknadsdata för andra kvartalet är ännu inte tillgänglig men inledningen av 2015 visar enligt Mycronic en fortsatt tillväxt inom halvledarmarknaden, även om externa analysinstitut nu indikerar en viss osäkerhet kring tillväxttakten under senare delen av året.

– Under det första halvåret har koncernens försäljning, utan försäljning av maskritare, ökat med 23 procent jämfört med samma period föregående år. Under andra halvåret ska tre maskritare levereras, varav två stycken avancerade. Försäljningen under första halvåret har påverkats positivt av valutan med 86 miljoner kronor, vilket främst härrör från den amerikanska dollarn. Vi investerar just nu framför allt i utveckling av nya produkter för kundernas förändrade behov inom ytmontering och i att förstärka organisationen, bland annat för tillväxt i exempelvis Asien. Med hänsyn taget till dessa betydande investeringar så visar vi ett mycket bra rörelseresultat för första halvåret, säger Lena Olving.

Styrelsens bedömning kvarstår att försäljningen 2015 kommer att vara i nivån 1 650 – 1 750 miljoner kronor.

Comments are closed.