Rekordstark tillväxt för UIC-bolagen

År 2011 har varit ett bra år för tillväxtföretagen inom företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre, UIC. Det visar centrets årsberättelse för 2011 som publiceras i dag. Omsättningen i UIC-bolagen ökade med över 20 procent till 201 miljoner kronor under 2011 och 54 personer uppges ha nyanställts.

Trots lågkonjunktur visade bolagen inom UIC fortsatt positiva siffror för verksamhetsåret 2011. Omsättningen i UIC-bolagen var totalt 201 miljoner kronor under 2011, jämfört med 164 miljoner kronor under föregående år. Även investeringsnivån i bolagen slog nya rekord då privata och offentliga investerare dubblerade sina satsningar till 314 miljoner kronor från 152 miljoner kronor 2010.

UICs offentliga ”return on investment”, ROI, överträffade alla tidigare nivåer. Under året blev UICs ROI 14,2 gånger pengarna, vilket kan jämföras med ett ROI på 8,7 under 2010. Det innebär att en offentlig krona till UIC återbetalades med 14,2 kronor från UIC-bolagen till staten. Den rekordhöga återväxlingen är ett resultat av en ökad omsättning bland företagen och ökade skatteintäkter från företagen till staten.

– Det är fantastiskt roligt att kunna presentera ett rekordhögt ROI på 14,2. Vi har flera mycket intressanta och framgångsrika bolag inom UIC som investerare engagerat sig i under 2011. Många investerare ser UICs arbete med bolagen som en kvalitetsstämpel på verksamheten, vilket är ett fint kvitto på att vår UIC-modell fungerar bra, säger Per Bengtsson, vd på Uppsala Innovation Centre.

Uppsala Innovation Centre kan också visa att nio av tio bolag som genomgått programmet UIC Business Accelerator är fortsatt aktiva på marknaden efter att ha lämnat företagsinkubatorn.

– Många av våra bolag gjorde fantastiska framsteg under 2011. Vi har sett flera lyckade affärer, strategiska samarbeten, utmärkelser och finansieringar under det gångna året, och det är förstås mycket positivt både för bolagen och för samhället, säger Per Bengtsson.

Några nyckeltal för bolag inom Uppsala Innovation Centre 2011
(2010 års resultat inom parentes)

Offentlig return on investment (ROI)
Offentlig return on investment, ROI, är 14,2 (8,7) för Uppsala Innovation Centre. Det vill säga uppväxlingen av den erhållna offentliga finansieringen till UIC i förhållande till skatter och avgifter som bolagen återbetalat till staten under 2011. I detta fall 14,2 gånger.
Investeringar i bolag inom UICs programsteg
Investeringarna i inkubatorbolagen har under 2011 varit 314 (152) miljoner kronor. Av dessa var 243 (85) miljoner kronor i form av ägarkapital och 71 (67) miljoner i bidrag och lån.
Antal sysselsatta i UIC-bolag inom UICs programsteg
309 (263) personer har varit verksamma i inkubatorbolagen under 2011. Av dessa är 54 (46) nyanställda under perioden.
Omsättning och resultat
Omsättning under 2011 för inkubatorbolagen var 201 (164) miljoner kronor och det ekonomiska nettoresultatet* var -83 (-86) miljoner kronor.
Skatteintäkter
Ackumulerade skatteintäkter (direkta skatter såsom vinstbeskattning, arbetsgivaravgifter, personalens källskatter och moms) som genererades under 2011 var 106 (73) miljoner kronor.

* Med nettoresultat menas summan av resultat från vinstgivande bolag och förlustbringande bolag.

Comments are closed.