Rekordresultat för HMS

HMS Networks redovisar ett rekordresultat för 2008 med en ökning av nettoomsättningen med 17 procent. Rörelseresultatet förbättrades med 56 procent till 85 miljoner kronor vilket motsvarar en rörelsemarginal på 27 procent, 7 procent upp jämfört med 2007. Vinsten per aktie förbättrades med 93 procent. Trots en vikande marknad ökade HMS nettoomsättningen under fjärde kvartalet med 20 procent och orderingången i lokala valutor minskade med 0,5 procent.
– Resultatutvecklingen ger HMS en stark position att kunna agera långsiktigt i den svagare marknaden. Den svaga konjunkturen minskar volymerna men detta kompenseras i viss mån av valutaeffekter. Under fjärde kvartalet togs flera order på kundanpassningar av vår teknologi som lyfter tillväxten långsiktigt. Därför rekryterar vi nu ingenjörer till utveckling samt kompletterar vår säljorganisation för att skapa en högre tillväxt efter 2009, säger Nicolas Hassbjer, vd för HMS.

Comments are closed.