Rekordår för Prevas

2008 blev Prevas hittills bästa verksamhetsår, med god tillväxt i kombination med stark resultatutveckling.

Omsättningen ökade med 31 procent till 616 Mkr (471) och rörelseresultatet ökade med 269 procent till 70 Mkr (19).
Under fjärde kvartalet ökade omsättningen till 160 Mkr (139) och rörelseresultatet ökade med 630 procent till 15 Mkr (2).
Prevas har under året stärkt sina positioner, både finansiellt och verksamhetsmässigt: Omsättning, rörelsemarginaler och kassaflöde har kraftigt förbättrats.
Verksamheten är specialiserad inom områdena inbyggda system och industriell IT. Den tidigare negativa utvecklingen inom affärsområdet Industrisystem har vänts till en positiv utveckling.
Med starka relationer till partners kan man erbjuda kunder ett helhetsåtagande, partners som Microsoft, National Instruments, Enics och Wonderware.

Comments are closed.