Rekordkvartal för Inission

Fjärde kvartalet 2018 blev det hittills bästa för kontraktstillverkaren Inission AB. Försäljningen ökade med 26 procent och resultatet ökade med 58 procent jämfört med samma period året tidigare.

– Fjärde kvartalet innebar rekord både i försäljning såväl som i resultat, säger Björn Lifvergren, vd för Inission. Försäljningen på 237 MSEK är 26% högre än motsvarande kvartal föregående år. Ökningen i försäljningen är en kombination av organisk tillväxt och de gjorda förvärven, Speed Production AB och Simpro Holding AS. Resultatet efter finansiella poster blev 13,4 MSEK med en ökning med 58%. För helåret hade Inission en omsättning på 740 MSEK med ett resultat efter finansiella poster 37,0 MSEK, vilket är en förbättring med 46%.

Comments are closed.