Annons

Rekordhög orderingång för Data Respons

Data Respons hade god lönsamhet och hög orderingång under det fjärde kvartalet.
– En bra avslutning på 2014, säger Kenneth Ragnvaldsen, vd för Data Respons ASA.

Koncernens intäkter och rörelseresultatet för fjärde kvartalet låg i paritet med föregående kvartal medan orderingången för fjärde kvartalet ökade från 251 till 350 miljoner norska kronor. Även för helåret ökade orderingången, från 819 till 945 miljoner norska kronor.

– Under de senaste åren har vårt främsta mål varit att fokusera bolaget på våra nyckelmarknader, vilket resulterade i en 6-procentig organisk tillväxt under 2014. Under det sista kvartalet ingicks flera betydande avtal med kunder inom medicinsk utrustning, sjöfart, telekom och industri, vilket gav en rekordstor orderingång och orderstock. Detta är en stor inspirationskälla för oss och det är särskilt glädjande att vi har fått större och mer betydande internationella kunder under det senaste året, säger Ragnvaldsen.

Koncernens intäkter för helåret var MNOK 849 (801), en ökning med 6 %. EBITDA var MNOK 57,6 (50,4) och rörelseresultatet (EBIT) slutade på MNOK 54,5 (46,5) för 2014. Kassaflödet från rörelsen var NOK 51,4 (51,8).

– Data Respons har fokuserat på sin kärnverksamhet och blivit en mer kostnadseffektiv organisation, vilket har resulterat i en förbättrad lönsamhet fem år i rad. Under fjärde kvartalet hade bolaget en rörelsemarginal på 8 % där också tjänster uppnådde det långsiktiga målet om en rörelsemarginal på 10 %. Företaget hade också ett starkt kassaflöde från den löpande verksamheten under året. På grundval av detta föreslår styrelsen en utdelning på 1 krona per aktie även för 2014, vilket innebär att Data Respons har en av de bästa utdelningsnivåerna på Oslobörsen.

Comments are closed.