Rekordår för Data Respons

– Vi visade lönsamhet i alla de länder där vi är verksamma, vi har bra likviditet och en orderingång som närmar sig en miljard. 2008 var ett väldigt bra år säger Kenneth Ragnvaldsen, koncernchef för Data Respons ASA.

Koncernen omsatte 248,9 miljoner norska kronor fjärde kvartalet 2008. Det är en tillväxt med 28 procent. Samtidigt ökade rörelseresultatet med fem procent, till 22,3 miljoner. Det ger en helårsomsättning för 2008 på 818,5 miljoner (+29 procent) och ett helårsresultat på 22,3 miljoner (+5 procent). Orderingången 2008 hamnade på 945 miljoner kronor.
– Våra internationella verksamheter fortsätter att visa framgångar och fördelningen mellan regioner och branscher ger en mer balanserad exponering, säger Kenneth Ragnvaldsen. Jag är särskilt nöjd med uppgången i Tyskland i slutet av året.
Den starka orderingången under 2008 gör att Data Respons sitter på en orderreserv på över en halv miljard norska kronor som start på 2009. Företaget har nu visat tillväxt under sexton på varandra följande kvartal.
– Men vi är också förberedda på tuffare tider och har redan genomfört effektiviseringar.

Comments are closed.