Redaktionsbrev nr 2/3 og 4

Danderyd 21.01.09.

Verdens økonomiske krise hører vi om dagligt i medierne. Vist ser mange en vis nedgang også i elektronikbranchen men for mange er det en ”barsk omgang”. Det handler også om at have en strategi for en kommende opgang og det er i lavkonjuktur nye idéer fødes og sættes i gang – ved højkonjuktur er der mange der ikke har tid. Nu er der også chancer for nye markedsandele.
Afmatningen i verdensøkonomien har fået mange til at indtage en afventende holdning. Vi ser det tydeligt i verdens elektronikfagpresse hvor annoncører venter med at tage beslutning for at se hvad der sker i industrien.
Med dette i tankerne har vi besluttet at slå sammen vores udgivelser i februar. Det bliver et dobbelt nummer, Elektronik i Norden nr. 2/3, der vil indeholde fire temasektioner:
*Passive komponenter. Vi fokuserer på keramiske kondensatorer. Disse kan i mange tilfælde erstatte andre typer af  kondensatorer. For høje frekvenser er de et must, men det handler  om at se på de interne resonanser. Keramiske kondensatorer kan også være besværlige, og det handler om at håndtere dem korrekt.. Hvis du vil diskutere emnet så kontakt gunner@elinor.se eller +46 8 622 55 11.
*Laveffektløsninger. Meget cirkulerer omkring dette emne i år. Lav energiforbrug er et mål i sig selv, men det giver desuden  en masse fordele i form af f.eks. lang batterilevetid, enklere kølning og færre driftsproblemer. Vi kaster også et øje på laveffektkonstruktion, laveffekteffektkomponenter og andet der har med energiforbrug at gøre. Kontakt Góte Fagerfjäll på +46 8 715 72 19 eller gote@elinor.se hvis du vil diskutere emnet eller bidrage med egne artikler.
*Tele-/datakomkredse. Højere integration, nye funktioner og nye standarder styrer udviklingen på området. I denne sammenhæng er netværksprocessoren en vigtig byggesten. Vi ser på de seneste kredse og deres applikationer. Jeg modtager gerne forslag til artikler, ring til mig  på +46 8 622 55 11 eller send et mail på gunnar@elinor.se
*Contract Manufacturing. Efter den store udflytningsbølge er situationen stabiliseret. Lokale og globale kontaktunderleverandører synes at enes ganske godt. Denne gang  skal vi forsøge at se på forskellige forretningsmodeller og på spørgsmålet ”Hvor stor del af kundens arbejde kan og vil kontraktunderleverandører udføre”? Og hvad indebærer dette for nystartede konstruktionsvirksomheder, respektive traditionelle elektronikvirksomheder. Hvis du vil diskutere contract manufacturing kontakt Göte Fagerfjäll på +46 8 715 72 19 eller gote@elinor.se

Elektronik i Norden nr. 4 indeholder 2 temasektioner:
* Processorer til indbygning. Processorudviklingen fortsætter på vejen mod lavere energiforbrug og højere ydelse. For at klare den ekvation kommer nu multicorevarianter og vi ser en del forsøg med massivt parallelle arkitekturer. Det sætter forståeligt nok i endnu højere grad lyset på software frem for alt multiprocessorsoftware. Kontakt Göte Fagerfjäll på +46 8 715 72 19 eller gote@elinor.se hvis du vil diskutere emnet eller bidrage med artikler.
* Radioteknik og mobiltelefoni. Vi vil bl.a.. se på nye kredse, kredsløsninger og antenneteknik for højfrekvens og mikrobølge. Diskuter gerne emnet med mig. Ring +46 8 622 55 11 eller mail til gunnar@elinor.sehvis du har forslag til artikler.
Vi fortsætter naturligvis vort stående indslag af artikler om software for embedded i hvert nummer. Fokus i år ligger bl.a. på sikkerhed og lav effektforbrug ( og naturligvis multicore). Kontakt Göte Fagerfjäll på +46 8  715 72 19 eller gote@elinosr.se hvis du vil diskutere eller skrive.

I Elektronik i Norden nr. 2/3 publicerer vi oversigten Contract Manufactures /Subcontractors.
Kontakt Anette Hammerström på +46 8 445 20 71 eller anette@elinor.se hvis du vil være med men ikke har fået påmindelse om opdatering.

 Med venlig hilsen

{mosimage} 

Gunnar Lilliesköld

Ved annoncering fra Sverige, Norge eller Finland, kontakt Tommy Jägermo (+46 8 540 865 12) eller Kim Edenbro (+46 8511766 55). Ved annoncering fra Danmark kontakt vor danske agent Firma ”salgskonsulenterne” (+45 56 87 06 90). For øvrige internationale kontakter, kontakt Tommy Jägermo.

EiN nr. Deadline    Udgivelsesdato
EiN nr 2/3/09  30/1  20/2
EiN nr 4/09  13/2  6/3

Comments are closed.