Rekord för Intel

Intäkter och vinst ökade återigen för Intel och ligger på rekordnivåer. Men Atom-processorn dök med 32 procent jämfört med förra året.

Intels kvartalsrapport visar rekordintäkter på 14,2 miljarder dollar, en ökning om 3,1 miljarder dollar, och en ökning med 28 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Också de flesta andra nyckeltalen gick uppåt. Rörelsevinsten var rekordhöga 4,8 miljarder dollar, en ökning om 649 miljoner dollar, och en ökning med 16 procent jämfört med samma kvartal föregående år och vinsten per aktie var rekordhöga 65 cent, en ökning om 13 cent, och en ökning med 25 procent jämfört med samma kvartal föregående år.
Det mesta ser alltså bra ut, även om bruttomarginalen minskade med 2,6 procent jämfört med samma period förra året till (skyhöga) 63,4 procent. Men det finns också en riktigt dålig siffra och den gäller försäljningen av Atom-processorerna och Atom-chipseten. Där har försäljningen minskat med över 32 procent jämfört med förra året.
Den snabba slutsatsen är alltså att Intel fortsätter att lyckas med det man är bra på, alltså processorer för datorer. Däremot går det betydligt sämre eller inte alls på marknaderna för mobiltelefoner och handdatorer.

Comments are closed.