Mindre förlust för Micronic Mydata

Micronic Mydata AB:s resultat efter skatt för det tredje kvartalet blev -2,2 miljoner kronor, en förbättring i jämförelse med samma period 2010 då förlusten var-38,4 miljoner kronor.

Resultatet per aktie för kvartalet blev -0,02 kronor (-0,39). Och nettoomsättningen uppgick till 330 miljoner kronor (231).

Styrelsen för företaget bedömer oförändrat att försäljningen under 2011 kommer att ligga i intervallet 1 100 – 1 300 miljoner kronor. Försäljningen 2010 uppgick till 1 288 miljoner kronor.

Företagets affärsområde ytmontering visar en stark orderingång och försäljning av alla produkter även under det tredje kvartalet. Försäljningen av den nyligen lanserade MY100e-serien rapporteras ha ökat med 63 procent jämfört med det tredje kvartalet i fjol och försäljningen av MY500, en unik produkt som erbjuder stencilfri applicering av lodpasta går starkt på alla marknader, enligt företaget.

Företagets kunder inom affärsområdet mönsterritare påverkas av den finansiella oron vilket bland annat märkts genom en minskad TV-försäljning vilket i sin tur leder till en minskad efterfrågan på fotomasker för tillverkning av bildskärmar. Däremot finns det en fortsatt stark efterfrågan och tillväxt på mobil elektronik, såsom mobiltelefoner och pekdatorer, en utveckling som uppges på sikt gynna affärsområdet.

Den ökande komplexiteten i elektroniska konsumentprodukter skapar också generellt ett behov av maskritare för tillverkning av halvledare.

”Den allmänna finansiella oron skapar osäkerhet om tillväxttakten inom elektronikindustrin, vilket gör att vi är försiktiga med kostnader. Specifika investeringar görs för att effektivisera verksamheten och skapa förutsättningar för en hållbar utveckling”, skriver Peter Uddfors Micronic Mydatas vd och koncernchef i rapporten.

Comments are closed.