Ansöker om konkurs

Audiodev har lämnat in en ansökan om konkurs. Som en konsekvens av företagets likvida situation och de mycket låga efterfrågan på marknaden har företaget undersökt möjligheterna till en nyemission. Den största aktieägaren i Audiodev, Brian Invest, har dock avböjt att delta i en nyemission.
Företaget uppger att Audiodev:s största kunder har, som en konsekvens av den globala nedgången, valt att minimera sina investeringar under 2009 och att det är troligt att investeringarna kommer att vara begränsade även nästa år. Konkursen omfattar endast moderbolaget och berör inte dotterbolagen i Tyskland, USA och intressebolaget i Hongkong.

Comments are closed.