Analogbibel från Linear Technology

Boken ”Analog designer”, är författad av framlidne Jim Williams och Bob Dobkin, två industriledande ”gurus” på området. Boken bygger på applikationsrapporter från Linear Technology och är utgiven av förlaget Newnes/Elsevier Science & Technology.

”Analog designer” är tänkt att fungera som en källa till konstruktionslösningar med fokus på ofta förekommande konstruktionsutmaningar.
Boken täcker grunderna för analog/linjär krets- och systemkonstruktion och ger på basis av applikationsrapporter från Linear Technology praktiska insikter i konstruktionsteknik.
Bland ämnena kan nämnas övningar i att åstadkomma effekthantering, konstruktion av switchregulatorer, linjära regulatorer, analog/data-omvandling, signalkonditionerng och högfrekvens/RF-konstruktion.
Artiklarna är skrivna av analogbranschens ledande "stjärnor” som Robert Dobkin, Jim Williams och Carl Nelson, m fl.
Som vi tidigare har skrivit om gick Jim Williams bort i juni efter en stroke. Han var autodidakt, började sin karriär med TV-reparationer men kom åren 1968 till 1979 att undervisa och forska i analogteknik på Massachusetts Institute of Technology. Efter tre år på National Instruments kom han till Linear Technology där han under 30 års tid arbetade med att definiera kretsar, utveckling och support. Hemma hade han ett omfattande lab och utnämndes 1992 av EDN till årets konstruktör.
Bob Dobkin är teknikchef för Linear Technology och var med att grunda företaget 1981. Dessförinnan arbetade han 11 år på National Semiconductor.
Bob Dobkin har över 100 patent med anknytning till linjära kretsar och har författat över 50 artiklar och uppsatser. Han är utbildad vid Massachusetts Institute of Technology.

 

 

Comments are closed.