Redaktionsbrev nr. 8 2010

Danderyd september 2010

Fuld fart på igen. Efteråret ser ud til at blive rigtigt interessant med folketingsvalg, embeddedkonference, embeddedpriskonkurrende og Electronica. Det er med at holde fast på hat og briller. Desuden ser der ud til at være fuld fart på markedet og godt tiltag i den svenske økonomi. Det gør det ekstra interessant at være synlig i avisen.
Elektronik i Norden nr. 8. udkommer den 1. oktober og der er fortsat muligheder for at få et ord med i nogle af vore temaer.
Mobiltelefoni/RF/mikrobølger er som sædvanlig et hedt emne. Udviklingen indenfor radioteknik stiller krav til ny måleteknik. Vi beskriver nogle interessante nykomlinger på markedet, f.eks.for netværksanalyse af RF-kredse og spektrumanalyse i realtid. Vi kommer også ind på konstruktionsteknik hvor man ofte tager 50 ohm som en alt for given impedans, man burde tænke om for at konstruere for optimal forstærkning og brugsfaktor. Har du flere idèer til artikler på RF-området, så kontakt Gunnar Lilliesköld på gunnar@elinor.se , eller ring +46 8 622 55 11.

Kontraktproducering
er et andet af de stadig aktuelle emner. Kravene til kontraktproducenterne øger i takt med øget miniatyresering og kompleksitet. Men øget kompleksitet gør også at det bliver vigtigere og vigtigere med nær kontakt mellem indkøberne og kontraktproducenterne. Vi tager et kig på nogle af kontraktproducenterne og på de forskellige forretningsmodeller der anvendes. I denne udgave findes også den årlige oversigt over nordiske kontraktproducenter. Kontakt mig på +46 8 715 72 19 eller gote@elinor.se hvis du vil diskutere emnet eller bidrage med egne artikler.

Embedded-Special: En ekstra avis i avisen for Embedded Conference Scandinavia (19-20 oktober) og Tekniska Mässan (19-22 oktober). Her ser vi både på maskin- og programvare, præsenterer hele konferencens program samt ser nærmere på alle forslag der nomineres til årets Swedish Embedded Award. Vi følger også op på nogle af tidligere års vindere og nominerede og ser hvorledes det er gået for deres bidrag. ”Specialen” bliver postdistribueret til de svenske modtagere og også til alle besøgende konferencen samt er på messen. Oplaget bliver ca. 24.000 eksemplarerog vil naturligvis også at kunne læses som E-avis. Kontakt mig på +46 8 715 72 19 eller gote@elinor.se hvis du vildiskutere embedded eller bidrage med egne artikler.

 

Med venlig hilsen
Göte Fagerfjäll

Annoncering fra Danmark:
Firma ”salgskonsulenterne”
Tlf. 56 87 06 90
Fax  56 87 00 92
Email: salgskon@post10.tele.dk

Udgave  Deadline  Udkommer
EiN nr 8 2010-13/9 2010-1/10
EiN nr 9   2010-11/10   2010-29/10

Comments are closed.