Redaktionsbrev nr 8 2010

Danderyd september 2010

Full fart igen. Hösten lovar att bli riktigt intressant med riksdagsval, embeddedkonferens, embeddedpristävling och Electronica. Det är bara att hålla i hatten. Dessutom verkar det vara full fart på marknaden och bra drag i den svenska ekonomin. Det gör det extra intressant att synas i tidningen.  Elektronik i Norden nr 8 kommer ut den 1 oktober och det finns fortfarande möjligheter att få ett ord med i något av våra teman.
Mobiltelefoni/RF/mikrovåg är som vanligt ett hett ämne. Utvecklingen inom radioteknik ställer krav på ny mätteknik. Vi kommer att beskriva några intressanta nykomlingar på marknaden, t ex för nätverksanalys av RF-kretsar och spektrumanalys i realtid. Vi kommer också att gå in på konstruktionsteknik där man ofta tar 50 ohm som en alltför given impedans, men borde tänka om för att konstruera för optimal förstärkning och brusfaktor. Har du fler idéer till artiklar på RF-området, kontakta Gunnar Lilliesköld på gunnar@elinor.se , eller ring +46 8 622 55 11.

Kontraktstillverkning är ett annat av de ständigt aktuella ämnena. Kraven på kontraktstillverkarna ökar i takt med ökad miniatyrisering och komplexitet. Men ökad komplexitet gör också att det blir allt viktigare med nära kontakter mellan beställare och kontraktstillverkare. Vi tar en titt på några av kontraktstillverkarna och på de olika affärsmodeller som används. I numret finns även den årliga översikten över Bordiska kontraktstillverkare. Kontakta mig på +46 8 715 72 19 eller gote@elinor.se om du vill diskutera ämnet eller bidra med egna artiklar.

Embedded-Special: En extra tidning i tidningen inför och till Embedded Conference Scandinavia (19-20 oktober) och Tekniska Mässan (19-22 oktober). Här tittare vi på både maskin- och programvara, presenterar konferensens hela program samt tittar närmare på alla förslag som nominerats till årets Swedish Embedded Award. Vi kommer även att följa upp några av tidigare års vinnare och nominerade och se hur det gått för dessa bidrag. ”Specialen” kommer att postdistribueras till de svenska mottagarna och även delas ut till alla besökarna på konferensen samt finnas på mässan. Upplagan blir ca 24 000 ex. och den kommer förstås också att kunna läsas som E-tidning. Kontakta mig på +46 8 715 72 19 eller gote@elinor.se  om du vill diskutera embedded eller bidra med egna artiklar.

 

Med vänlig hälsning
Göte Fagerfjäll

Glöm inte att prata annonser med Tommy Jägermo +46 8 540 865 12 eller Kim Edenbro +46 8 511 766 55.

Utgåva  Materialdag  Utgivningsdag
EiN nr 8   2010-13/9  2010-1/10
EiN nr 9  2010-11/10  2010-29/10

Comments are closed.