Redaktionsbrev nr 7 2010

Danderyd augusti 2010

Välkommen tillbaka från sommarledigheten! Nu drar verksamheten igång för de flesta och det är dags för oss att planera för höstens första utgåva av Elektronik i Norden.

I nummer 7 kommer vi att, i den ena av de två temasektionerna, att ta upp ämnet Produktionsteknik.
Bland annat tar vi upp kvalitetsrisker inom dagens ytmonteringsteknik, t ex på grund av felaktig lödteknik med blyfria lod. Inte minst försvåras detta av vitt skilda storlekar av komponenter på ett kretskort, något som starkt påverkar dispenseringen av pasta i varje lödpunkt. Vi skall också se på kapslingsteknik och integration i kisel i en rapport från sommarens viktiga IMAPS-konferens. Kontakta gärna mig på +46 8 622 55 11, eller maila till gunnar@elinor.se, för att diskutera elektronikproduktion eller ge förslag på artiklar i ämnet.
I anslutning till temasektionen har vi också en översikt av nordiska leverantörer av produktionsutrustningar.

Den andra temasektionen är ägnad åt FPGA och ASIC. En SoC-konstruktion kan göras i ASIC eller programmerbar logik och sätten att konstruera och verifiera blir allt mera lika. Vi tittar den här gången framför allt på programmerbar logik, bland annat eftersom den tekniska utvecklingen är så snabb och att det idag går att göra stora konstruktioner i FPGA utan att priset blir avskräckande. Men vi tar också en titt på verifiering av avancerade SoC-konstruktioner i ASIC. Kontakta Göte Fagerfjäll på email gote@elinor.se eller telefon +46 8 715 72 19 om du vill diskutera System på Chip eller har uppslag till artiklar.

 

Med vänlig hälsning
Gunnar Lilliesköld

Från annonsavdelningen:
Glöm inte att tala annonser med Tommy Jägermo eller Kim Edenbro, tänk på att annonser syns bäst i rätt redaktionell miljö. De berättar gärna om möjligheten att synas bäst i tidningen eller på hemsidan och i våra nyhetsbrev. Visa vad du har och kan för våra över 25 300 Nordiska prenumeranter.

EXTRA EXTRA!!!!!! Större upplaga

Vi ställer ut på Elektronik-2010 i Odense, Danmark, 21-23 september och kommer att distribuera tidningen från vår monter och lokalt på mässan. Du som ställer ut eller vill nå mässbesökare utöver vår ordinarie danska upplaga får inte missa denna chans. Redaktionellt följer vi upp mässan i nummer 8 men missa inte chansen att sända redaktionen nyheter som vi försöker få med i nummer 7, märk dem: Mässan Danmark. Sänd till news-rel@elinor.se.

Fakta: Elektronik i Norden nr 7 utkommer 3/9. Annonsmaterial 16/8. Annonsprislistan hittar du på www.elektronikinorden.com 

Utgåva  Materialdag  Utgivningsdag
EiN nr 7   2010-16/8  2010-3/9
EiN nr 8  2010-13/9  2010-1/10

Comments are closed.