Harting vann mål om patentintrång i Kina

Patentintrång och plagiering är enligt många ett stort problem, speciellt för de tillverkare som har produkter med ett känt varumärke. Men nu har Harting vunnit ett mål i Kina.

Det tyska kontaktdonsföretaget Harting Technology Group har agerat mot ett kinesiskt företag som kopierat Hartings konstruktion av sina kontaktdon. Efter grundliga undersökningar tog en representant för företaget målet till Shanghai Second Intermediate Court och initierade en process angående uppkomna skador och begär om ett föreläggande i samband med patentintrånget.

Efter en handläggning på bara fyra månader tog Shanghai court ett beslut som bekräftade patentintrånget och dömde Hartings motpart att sluta upp med sin tillverkning och försäljning av de förfalskade produkterna, samt ådömde dem betalningsansvar för uppkomna skador.

Domstolen dom är en viktig, positiv signal för Harting då det inte bara försvagat motpartens marknadsposition, utan att det också skickar ut en varning till dagens och framtidens ”patentintrångare”. Harting uppges ha skickat in patentansökningar i Kina sedan mitten av 90-talet, enligt ett pressmeddelande från företaget.

Det här tyder på att patenträttigheter även kan få skydd i Kina.

Comments are closed.