Redaktionsbrev nr 4 2010

Danderyd 2010 03 24

När Elektronik i Norden nr 4 kommer ut, den 30 april, har efter lång väntan förhoppningsvis våren kommit. Efter lång väntan börjar vi nu också se spår av en uppåtgående trend för elektronikmarknaden. Nu hoppas vi alla att satsningen på S.E.E. skall ge den skjuts i rätt riktning som kan förstärka tillväxten.

Det stora språnget inom mobiltelefoni just nu är LTE. Jämfört med tidigare generationers system kräver det en rad nya mätmetoder och mätinstrument för att klara nya, komplexa modulationsformer och modulationsscheman. Dessa kräver mycket högre linjäritet än tidigare. Slutstegen måste dessutom klara högre toppvärden eftersom modulationen vid LTE ger mycket högre crestfaktor än tidigare. Mätningar av både grundtoner och övertoner måste göras vid olika belastningsimpedanser och vi tar i EiN en titt på en lämplig uppkoppling för det och för andra viktiga parametrar. Kontakta mig på gunnar@elinor, eller ring +46 8 622 55 11 om du vill bidra med något till denna temasektion.

Vid all elektronikkonstruktion gäller det att ta hänsyn till passiva komponenter, elmekanik och kontaktdon. Det här temat spänner över ett stort och faktiskt mycket intressant område. Bland annat kommer vi att göra en djupdykning i kondensatorernas värld och titta på livslängduppskattning av elektrolytkondensatorer. Det är ibland ett ganska obehagligt område och här finns det verkligen all anledning att hålla reda på fakta. Göte Fagerfjäll tar gärna emot fler idéer inom dessa områden. Nå honom på +46 8 715 72 19 eller maila på gote@elinor.se 

 

Med vänlig hälsning
Gunnar Lilliesköld

Utgåva  Materialdag  Utgivningsdag
EiN nr 4   2010-12/4  2010-30/4
EiN nr 5  2010-3/5  2010-21/5

Comments are closed.