Redaktionsbrev nr 3 2011

Danderyd februari 2011

Om några timmar åker jag till Nürnberg och Embedded World. Och det ser ut att bli en ordentlig ökning igen. Den här gången finns nästan 800 utställare från 32 länder (790 senaste siffra – upp från 730 förra året). Besökarantalet lär passera 20 000 med god marginal i år (18 350 förra året).
Det här känns naturligtvis bra. Elektronikmarknaden växer, även om Nokia har problem. Och vem vet – snart kanske till och med snön smälter och våren kommer.
Elektronik i Norden nummer 3 kommer ut redan 18 mars, så det är bråttom om du har något intressant att berätta. Vi har som vanligt två specialområden, plus embedded och radioteknik.
Mikroprocessorer utvecklas åt flera håll. De blir snabbare och mera strömsnåla i förhållande till prestanda. Den utvecklingen har varit stabil de senaste åren. Det nya är väl snarare att allt mer fokus hamnar på grafikprestanda. Vi ser fler processorer med inbyggda grafikprocessorer.
Orsaken till det är helt enkelt att användningen av grafiska gränssnitt har exploderat. Det gör också att intresset för strömsnåla processorer med höga grafikprestanda ökar snabbt. Kontakta mig på +46 8 715 72 19 eller gote@elinor.se om du vill diskutera ämnet eller bidra med egna artiklar.
Mätteknik är också ett område som utvecklas snabbt. Ett problem vid oscilloskopmätningar är den "dödtid” som kan dölja ytterst viktiga signaler. Därför gäller det att dels ha rätta instrument till förfogande, dels att kunna använda dem rätt. Vi tar en titt på hur man styr LXI-instrument, hur man kan utnyttja FPGA för att mäta effektivare och på nya sätt och vi beskriver också ett oscilloskop av litet ovanligare slag. Gunnar Lilliesköld håller i detta temaområde och tar gärna emot tips på nya tekniker eller tillämpningar. Kontakta honom på +46 8 622 55 11 eller maila på gunnar@elinor.se
Vi har som vanligt fasta temasektioner som behandlar Radioteknik och Embeddedteknik. Kontakta Gunnar Lilliesköld på +46 8 622 55 11 eller gunnar@elinor.se om du vill diskutera radioteknik, eller mig på +46 8 715 72 19 eller gote@elinor.se om du vill diskutera embeddedteknik.

Med vänlig hälsning

Göte Fagerfjäll
gote@elinor.se

Glöm inte att prata annonser med Tommy Jägermo +46 8 540 865 12 eller Kim Edenbro +46 8 511 766 55.

Fakta:
EiN nr 03, utgivning 18/3, annonsmaterial 28/2

Comments are closed.