Tävling om framtida trafiklösningar

Idag startar ITS Innovation Stockholm Kista en tävling där tjänsteutvecklare uppmuntras att utveckla innovativa lösningar för effektivare resor och transporter. Hösten 2013 ska vinnarbidragen utses.

Vinnarna får dela på upp till 3 miljoner kronor för att ta fram sina respektive lösningar och förhoppningen är att Stockholms resenärer ska kunna ta del av tjänsterna under 2014.

Bakom pristävlingen står Stockholms stad, Trafikverket, SL, Kista Science City och ITS Innovation Stockholm Kista. Innovationstävlingen syftar till att stimulera framtagandet av lösningar som i ett första steg ska effektivisera resor och transporter till och från Kista. De lösningar som presenteras i ett senare skede ska kunna användas i hela Stockholmsregionen. Ett flertal aktörer, däribland SMHI, Eniro, Flygbussarna, tillgängliggör sina data under ett och samma API för att utvecklare lätt ska kunna få tillgång till den information de behöver.

Innovationstävlingen ska ses mot bakgrund av de infrastrukturella utmaningar som Stockholmsregionen står inför. Idag leder även små störningar i trafiken till långa köer och stora samhällsekonomiska kostnader.

– Framkomligheten är en utmaning i ett växande Stockholm. Genom tävlingen inbjuder vi näringslivet och andra intressenter att komma med kreativa, realistiska lösningar. Det är genom samverkan vi hittar smarta och innovativa idéer för stadens utmaningar, säger Ulla Hamilton (M), trafik- och näringslivsborgarråd i Stockholm..

Idag pendlar ungefär 70 000 personer till och från Kista varje dag, där drygt hälften av alla resor sker med bil. När Kista är fullt utbyggt beräknas 100 000 människor bo och arbeta i Kista, något som kommer att ställa stora krav på det vardagliga transportsystemet i och med ökad trängsel, osäkra restider och försämrad tillgänglighet.

– SL har öppnat upp data så att utvecklare kan förverkliga goda idéer. På så sätt får vi resenärer en ännu bättre och smidigare reseupplevelse. I dag är det mer ett krav än frivilligt för organisationer att tillgängliggöra sina data på ett enkelt sätt för att utveckla sina tjänster, säger Christer G Wennerholm (M), trafiklandstingsråd Stockholms läns landsting.

– Vi är bäst i världen på att använda internet och teknologi för att utvecklas och genomföra samhällsnyttiga förändringar. Vi hoppas att tävlingen just visar på den svenska innovationsförmågan och förändringsbenägenheten kopplat till teknik och IT, säger Anette Scheibe Lorentzi på Kista Science City

– ITS Innovation Stockholm Kista är ett konkret resultat av en statlig efterfrågan på en utvecklad ITS-strategi, det vill säga intelligenta transportsystem samt en önskan om ett ökat samarbete mellan det offentliga och näringslivet. Vi hoppas att vår samverkan resulterar i lösningar som på sikt gynnar hela regionen, säger regionschef Helena Sundberg på Trafikverket i ett pressmeddelande.

Comments are closed.