RECAB samlar ”dreamteam”

Mads Paulsen, Mikael Ullskog, Brian Sörensen, Björn Espen Aase och Magnus Gidlund. Efter den förstärkningen blir embeddedföretaget Recab i praktiken ett helt nytt och dramatiskt mycket starkare företag. Och företaget satsar på snabb tillväxt.

– Vi har haft tankar på att arbeta ihop ganska länge och plötsligt föll allt på plats. säger Johan Nordin, ytterligare några veckor vd för Recab.
Johan Nordin lämnar i början av oktober över ledarskapet för företaget till Mads Paulsen, hittills vd för Data Respons i Tyskland. Själv tar han i stället rollen som marknadsföringschef i  det betydligt större företag som gruppen nu skapar. Målet är att omsätta 250 miljoner kronor om fem år.
Medlemmarna i den nya ledningen är både välkända och välmeriterade. Mads Paulsen och Michael Ullskog drog för ett antal år sedan igång den svenska delen av Data Respons, med Mads som vd och Mikael som säljchef. De hade dessförinnan varit ansvariga för Motorolas kortverksamhet, på den tiden när VME var dominerande och Motorola den största VME-leverantören. Mikael Ullskog är redan på plats, medan Mads Paulsen kommer loss från sin nuvarande position i oktober.
Brian Sørensen är på plats som chef för Recab Danmark. Han har hittills varit chef för Data Respons i Danmark.
Bjørn Espen Aase tar i början av oktober över ansvaret för Recabs Norgeverksamhet. Också han kommer från Data Respons, där han år 1994 var en av de tidigast anställda (nr 14). Han var senast ansvarig för Data Respons strategiska konton.
Magnus Gidlund blir i slutet av september säljansvarig. Också han kommer från Data Respons, där han varit i fem år.
Totalt sett innebär det här förstås en radikal förstärkning av företaget. Det nya Recab får betydligt bättre förutsättningar än det gamla och tanken är att göra en hel del på nytt sätt.
– Inte minst kommer vi att satsa på partnerskap med våra kunder. Tanken är att kunderna skall kunna dela med sig av tjänster och produkter via oss.
Den här modellen, där Recab sitter som "spindeln i nätet" och hjälper kunder att sälja sina tjänster är både ny och intressant. För ett antal år sedan, när allt var mera hemligt, hade den säkert varit ganska omöjlig. Men med plattformsbaserade konstruktioner och öppen källkod har sådant som tidigare var omöjligt plötsligt blivit helt OK. Att minska kostnaderna genom att sälja en plattform är inget märkligt idag. Problemet är väl snarast att hitta ett sätt att marknadsföra och sälja.
– Och det är där vi kommer in. Kunderna kan fortsätta att arbeta som vanligt.
Det nya Recab ägs av ledningsgruppen och kommer att ha verksamhet i hela Norden. Ännu så länge hanteras Finland från Stockholmskontoret.
– Men vi tänker fortsätta att sköta företaget som ett enda företag. Personal från de olika delarna kan arbeta var som helst i Norden och vi kommer inte att mäta länderna var för sig. Vi vill inte ha någon internkonkurrens, utan alla skall driva företaget åt samma håll.

Comments are closed.