Kontakter från ept till Ornatus

Ornatus AB är nu svensk representant för den tyska kontaktdonstillverkaren ept Peiting GmbH u. C Företaget, som grundades 1973, har mer än 700 anställda. Verksamheten ligger i Tyskland (Peiting, Buching och Augsburg), Tjekien, USA och Kina. Företaget är certifierat enligt ISO 9001:2000 och ISO 16949:2002.
Kontakttyperna finns i kategorierna "Hardmetric" enligt IEC 61076-4-101, Europadon enligt DIN 41612/IEC 60603-2, PC/104 och PC/104 plus. Dessutom finns det effekttåliga anslutningar samt verktyg för montering av kontaktdon. Under förra året lanserade ept kontakter för AdvancedTCA och MicroTCA.

Comments are closed.