Rättsliga åtgärder mot Turkcells ordförande

Telia Sonera har uppenbarligen tröttnat på Turkcells styrelseordförande Colin J. Williams agerande och meddelar att de nu vidtar rättsliga åtgärder.

”För att säkerställa god bolagsstyrning i Turkcell – vilket gagnar alla aktieägare, och för att tillvarata sina lagliga rättigheter som minoritetsägare, vidtar TeliaSonera rättsliga åtgärder mot Turkcellsstyrelseordförande, Colin J. Williams”, skriver Telia Sonera i ett pressmeddelande.

Telia Sonera säger sig under flera år ha hävdat att antalet oberoende styrelseledamöter i Turkcell måste öka för att följa krav från den turkiska finansinspektionen och U.S. Securities and Exchange Commission. Dessa åtgärder sägs dock ha blockerats av Cukurova och Turkcells styrelseordförande, Colin J. Williams.

TeliaSonera skriver att de nyligen formellt begärt att styrelsen i Turkcell ger Turkcells aktieägare möjlighet att behandla frågan om styrelsens sammansättning på den kommande årsstämman. Rätten för en minoritetsägare, med mer än 5 procent av aktierna i ett börsnoterat bolag, att ta upp en fråga på stämman är en grundläggande och otvetydig rättighet enligt turkisk lag.

TeliaSonera har nu, på grund av agerande från en minoritet av Turkcells styrelseledamöter, nekats denna lagliga rätt. Agerandet är enligt Telia Sonera ett klart lagbrott och menar att det är särskilt oroväckande att styrelsens ordförande, Colin J. Williams, som är den enda oberoende styrelsemedlemmen och vars röst skulle ha ändrat styrelsens beslut, så tydligt har agerat mot lagen.

Comments are closed.