Danskt projekt ska ge ny antennteknik

I projektet SAFE ska bland annat bandbredd, standarder och frågor relaterade till den globala spridningen av mobiltelefoner behandlas.

Ett konsortium bestående av Aalborg Universitet, Intel Mobile Communications, WiSpry och Molex har bildats. Projektet SAFE (Smart Antenna Front End) har en budget på 8,7 miljoner dollar och ska pågå i fyra år och forskningsprojektet syftar till att ta fram nya produktinnovationer, enligt ett pressmeddelande från Molex.

Professor Gert Frölund Pedersen, chef för the Antenna and Propagation section vid Aalborgs universitet, förklarar de spörsmål som adresseras genom SAFE-konsortiet, ”sedan mitten av 1990-talet har vi kämpat för att få ut större bandbredd ur billiga antenner som täcker ett brett spektrum av mobila kommunikationsband och standarder. Storleken på antenn och RF-komponenter har ökat, vilket är problematiskt, eftersom marknaden efterfrågar mindre produkter. Att lägga till mer designbyggblock försämrar systemets övergripande prestanda. Med SAFE-programmet vill vi ompröva och förnya hur branschen löser dessa utmaningar."

En betydande projektinvesterare, the Danish National Advanced Technology Foundation, deltog i öppningsceremonin för SAFE som hölls i januari i Molex-Denmarks lokaler. Baserat på en konkurrensutsatt ansökningsprocess erbjuder stiftelsen privata företag och universitet resurser och ramverk för att utveckla nya och viktiga tekniker. Stiftelsen vice ordförande Trine Aabo Andersen kommenterade, "Med denna ambitiösa investering räknar vi med att attrahera nya arbetstillfällen och möjligheter i Danmark. Detta viktiga arbete åtföljs av höga förväntningar. Vi väntar ivrigt på konsortiets framsteg mot att utveckla en ny teknologisk era."

Vd Per Hartmann Christensen, Intel Mobile Communications, Danmark, noterade: "Fram till nu har utvecklingen av RF och antenner varit separerade och gett mindre optimala lösningar. I det här projektet har vi för första gången sammankallat ledande experter i ett målinriktat arbete med att utveckla en särskild kontroll- och integrationsteknik för antenner och RF som potentiellt kan integreras i alla mobiltelefoner i framtiden. "

Det i Kalifornien belägna WiSpry, en ledande global tillverkare av avstämbara RF-lösningar för mobila plattformar, har visat sitt engagemang för det danska projektet genom att inrätta ett nytt forsknings-och utvecklingscentrum i Aalborg. "Vår mems-baserade teknik är den idealiska lösningen för kraven på dagens multi-mode, multi-band, data-centrerade terminaler, som uppvisar högsta prestanda av alla avstämbara lösningar på marknaden eller som är under utveckling idag. SAFE-projektet erbjuder en unik möjlighet att visa upp hur vår teknik kan bidra till att bygga en helt annan och omvälvande plattform ", säger WiSprys grundare och CEO Jeff Hilbert.

Molex RF, beläget i Aalborg, och dess forskargrupp tillför konsortiet en modern anläggning och mer än ett decennium av erfarenhet inom mobil antennutveckling. Molex designar, utvecklar och tillverkar egna antenner och monterar antenner som stödjer ett brett spektrum av trådlös kommunikationstekniker, inklusive UMTS, WiFi, WiMAX, Bluetooth, GPS med flera.

"Vi håller på att inleda nödvändiga nästa steg i en utveckling som började när mobiltelefonens antenner var synliga komponenter som kunde dras ut och ersättas för att förbättra prestanda", förklarar Morten Christensen, RF forskningschef, Molex. "Framtiden är ett standardiserat "en storlek passar alla "-antennsystem. Vi avser att skapa tekniker som kan hantera alla bandbredder och radiosystem i en liten enhet som omfattar alla banden. Det måste göras på ett sådant sätt att antenner fungerar utan påverkan från användaren, oavsett om de är integrerade i en bärbar mobiltelefon eller enhet, bärbar dator eller Tablet-PC. "

Comments are closed.