Rapport om svensk telemarknad

Under 2009 ökade slutkundsmarknaden för elektronisk kommunikation med 2 procent mätt i intäkter för mobila samtals- och datatjänster, fast telefoni, Internettjänster och datakommunikation, enligt PTS årliga rapport om svensk telemarknad.

Årets intäkter blev sammanlagt 50,5 miljarder kronor. Ett genomsnittshushåll genererade 563 kronor per månad i intäkter till aktörerna på marknaden under 2009, vilket var 1 krona mindre än under 2008, skriver kommunikationsmyndigheten PTS.

Den pågående trenden, med tillväxt av mobila tjänster och stagnation eller minskning av fasta tjänster, förstärktes under året.

Intäkterna för mobila samtals- och datatjänster ökade med 9 procent till 22,2 miljarder kronor. Under 2009 ökade antalet abonnemang på mobila samtals och datatjänster med 7 procent från 10,9 miljoner den sista december 2008 till 11,6 miljoner den sista december 2009. Det är abonnemangen till mobilt bredband som står för den största delen av ökningen – antalet sådana abonnemang ökade från 877 000 den 31 december 2008 till 1 310 000 den 31 december 2009. Det är en ökning med 50 procent, men det innebär också att ökningen dämpats jämfört med tidigare perioder.

Noterbart är att det under 2009 sändes fler sms än vad det ringdes samtal från fasta och mobila telefoner. Under 2009 skickades 16,3 miljarder sms från mobiltelefoner, vilket motsvarar en årlig ökning med cirka 65 procent. En genomsnittlig kund skickade 133 sms per månad. Trafiken för mobila datatjänster uppgick till 27 836 Terabyte, vilket motsvarar en ökning med 103 procent jämfört med 2008.

Intäkterna för fasta samtalstjänster minskade med 6 procent till 15,4 miljoner kronor. Den sista december 2009 fanns det
5 151 000 fasta telefonabonnemang i Sverige, vilket är 4 procent färre än vid motsvarande tidpunkt ett år tidigare. Den traditionella fasta telefonin (PSTN och ISDN) minskar, medan fast ip-baserad telefoni fortsätter att öka.

Antalet Internetabonnemang uppgick i slutet av 2009 till
4 596 000. Av dessa var 4 255 000 bredbandsabonnemang, vilket motsvarar en ökning med 13 procent jämfört med i slutet av 2008 då de var 3 780 000.

Antalet abonnemang med fast bredband var 2 945 000 den 31 december 2009, vilket är i nivå med antalet ett år tidigare. Det innebär att tillväxten av fast bredband har stagnerat. Inom kategorin fast bredband fortsätter antalet abonnemang via xDSL att minska, medan antalet abonnemang via kabel-tv-nät och fiber-LAN ökar, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.