Konsumentkrav driver på Internetutveckling

Idag släppte Cisco Systems sin VNI-rapport och prognos över trafikutvecklingen på Internet avseende hela världen. Den visar på en fyrdubbling av trafiken fram till 2014 och att konsumenttjänster på nätet driver på behovet av bandbredd.

Visual Networking Index (VNI) är en metod och en prognos sammanställt av Cisco Systems över hur trafiken har utvecklats och kommer att utvecklas på Internet de kommande åren. Rapporten bygger på trafikanalyser i realtid samt globala studier och modeller över hur behovet av bandbredd kommer att utvecklas.

Här är några nyckelslutsatser i rapporten:

  • Trafiken på Internet kommer att fyrdubblas fram till 2014
  • 91 procent av den trafiken kommer att vara video (Drivs framför allt av IPTV, HD-video och 3D-video)
  • Video kommer att vara större än peer-to-peer 2010
  • Konsumenternas behov driver tillväxten av IP-trafiken (87% av all trafik är konsumentrelaterad 2014, 13% är företagsrelaterad – 2009 var motsvarande siffror 79% och 21%)
  • Mobil datatrafik kommer att växa med 39 gånger mellan 2009 och 2014

En intressant slutsats är också att ”hyperconnectivity” kommer att öka. Med detta begrepp menas det som händer när en person har flera Internetanslutningar uppkopplade samtidigt (till exempel tittar på video på Youtube, laddar ner i fil i bakgrunden och chattar med kompisar – allt på en och samma gång). Ett vanligt dygn har 24 timmar, men ett digitalt dygn har idag 37 timmar och under 2014 beräknar Cisco att ett digitalt dygn kommer att vara mer än 50 timmar långt – alltså kommer vi i genomsnitt att ha minst två Internetanslutningar uppkopplade per person hela tiden, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.