Ramavtal med GE Healthcare

Prevas tecknar ramavtal fram till 2013 med GE Healthcare Bio-Sciences.

Avtalet innebär att de bägge företagens mångåriga samarbete fortsätter. Prevas har i mer än 15 år arbetat med produktutveckling för GE Healthcare.
GE Healthcare Bio-Sciences har sitt huvudkontor i Uppsala och levererar lösningar främst inom proteinseparation och proteinanalys till läkemedelsföretag och forskningsinstitutioner över hela världen.

Comments are closed.