800 signalgeneratorer till amerikanska flottan

Rohde & Schwarz har fått skrivit kontrakt med Naval Inventory Control Point (NAVICP) Mechanicsburg, VA, som innebär leverans av 800 signalgeneratorer.

Leveransen skall pågå i fem år. Instrumenten skall ersätta befintliga instrument inom flottan men de kommer även att gå till andra försvarsgrenar, och då utrustade med speciella optioner.
R&S SMB100N bygger på företagets kommersiellt tillgängliga familj R&S SMB100A signal generatorer som omfattar modeller för att generera från 9 kHz till 6 GHz.
Generatorerna har en modulbaserad arkitektur vilket förenklar service. Användaren kan byta ut de fyra fabrikskalibrerade modulerna utan att behöva skicka hela generatorn för service. Generatorerna kännetecknas  av hög utnivå och prestanda som passar för flyg- och försvarstillämpningar.

 

Comments are closed.