Räkna med Renesas

Först ut bland våra gästtyckare är Stefan Skarin, vd för Uppsalaföretaget IAR Systems. Han gör här en analys av Renesas och deras förutsättningar och framtidsutsikter.


Stefan Skarin, IAR Systems

Det har skrivits mycket om kriserna i Renesas på sistone och senast om kapitaltillskottet på 1,5 miljarder dollar från den japanska regeringen.

I ett samtal med några nära kunder fick jag nyligen frågan om Renesas fortfarande är en pålitlig halvledarleverantör när de är i behov av statligt stöd. Renesas position är en fråga som blivit allt vanligare under året så jag bestämde mig för att formulera en högst personlig analys.

Vid ett flertal tillfällen har jag fått möjligheten att träffa ledningen i Renesas för att diskutera strategier och affärsmöjligheter. Kompletterat med en marknadsanalys så kan en uppfattning sammanfattas till följande:

Storleken har betydelse – speciellt i tuffa tider
Renesas rankas fortsatt bland topp tre i av världens halvledarleverantörer med en omsättning på cirka 7 miljarder kronor under 2012. Storleken har betydelse i denna mycket konkurrensutsatta marknad där endast de starkaste överlever. Renesas har bevisat att de är överlevare – genom makroekonomisk påverkan i Japan och efter jordbävningen i Fukushima 2011.

Finansiell ställning
Ur en ekonomisk synvinkel har Renesas blivit starkare än någonsin tack vare det statliga finansiella stödet. Det stöd som de har fått från "Innovation Network Corporation of Japan" – en i huvudsak statligt ägd organisation – betyder en säker och tillförlitlig källa för finansiering även på lång sikt.

Mindre behov av konsolidering
Dessa dagar då flera halvledarleverantörer upplever en stark prispress måste de överväga om de bör samarbeta med partners eller enbart bevaka konkurrenterna som är mer aktiva i konsolideringen. Renesas har lång egen erfarenhet av konsolidering genom sammanslagningen av Hitachi, Mitsubishi Electronics och NEC, några av de största fusionerna i branschen någonsin. Med sin säkra finansiella grund och sin egen stabilitet ser Renesas kanske inget behov av att konsolidera som många andra aktörer tycks göra. Det faktum att de har legat lågt med förvärv de senaste tre åren betyder dock inte att de tar ställning utanför den nuvarande konsolideringen.

Starka produkter
Renesas har ett brett produktutbud. Deras omfattande 8-, 16- och 32-bitsprocessorer har en beprövad historia med produkter som RL78 och V850, och de fortsätter den starka utvecklingen med senare tids RX och RZ.

Leveranssäkerhet
Trots jordbävning och förändrad produktionsstrategi uppfattas Renesas ha en hög leveranssäkerhet.

Vad finns kvar att bevisa?
Vad jag ser är att Renesas byggt en enorm styrka under de senaste åren – ur ett finansiellt och produktmässigt perspektiv. Det är dock dags för Renesas att gå samman internt och kommunicera en tydlig vägledning om sin starka globala position och hur den ska bibehållas. Flera förändringar och flera till synes kontraproduktiva lanseringar har påverkat tydligheten i företagets budskap till kunder och samarbetspartners.

Sammanfattningsvis: Jag tror på Renesas. Det är en stark leverantör som är att räkna med idag och i framtiden.

Comments are closed.