Högre volymer och minskande priser

Antalet sålda smartmobiler ökar med nästan 40 procent medan det genomsnittliga styckepriset faller med mer än 12 procent under 2013 jämfört med 2012, enligt en ny prognos från IDC.

Enligt den nyligen publicerade mobiltelefonprognosen från International Data Corporation (IDC) ”Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker” förväntas de globala leveranserna av smarttelefoner överstiga 1,0 miljarder enheter under 2013, vilket motsvarar en 39,3-procentig tillväxt jämfört med 2012. Under 2017 spås den totala marknaden närma sig 1,7 miljarder levererade enheter, vilket då skulle resultera i en årlig, global tillväxttakt (Compound Annual Growth Rate, CAGR) på 18,4 procent för femårsperioden 2013 – 2017.

Ett antal trender samexisterar på den globala marknaden för smarta mobiltelefoner, men ingen trend har en större effekt på tillväxten än den stadiga nedgången av de genomsnittliga försäljningspriserna, (Average Selling Price, ASP).

Android har möjliggjort för flera nya tillverkare att komma in på marknaden med stöd av en rad olika, nyckelfärdiga processlösningar. Många av dessa mobiltillverkare har fokuserat på enkla produkter som ett sätt för att bygga varumärkeskännedom. Under 2013 räknar IDC med ett ASP för smarttelefoner på $337, ned -12,8 procent från $387 under 2012. Denna trend kommer att fortsätta under de kommande åren och enligt prognosen kommer det totala allmänna försäljningspriset att gradvis att sjunka till $265 år 2017.

– Den viktigaste drivkraften bakom smarttelefonvolymerna under de kommande åren är den förväntade prisminskningen, säger Ramon Llamas, forskningschef vid IDCs Mobile Phone Team. Särskilt på tillväxtmarknader, där priskänslighet och elasticitet är så viktiga, kommer priserna på smarttelefoner att sjunka mycket mer än bland den urbana eliten och finnas i händerna på användarna på massmarknaden. Varje leverantör har noga studerat hur lågt man kan prissätta sina enheter och samtidigt realisera en vinst.

Ur ett volymperspektiv kommer tillväxtmarknader, inklusive Asien/Stillahavsområdet, Latinamerika, Mellanöstern och Afrika (MEA) alla ha en högre tillväxttakt än marknaden i stort under 2013-2017. Asien/Stillahavsområdet kommer också att uppleva en del tillväxt avseende marknadsandelar under perioden. Utvecklade marknader kommer däremot få uppleva en minskning av sina marknadsandelar, men kommer ändå att få se volymökningar under samma tidsperiod. Allt detta kombinerat gör att den globala marknaden för smarttelefoner är redo för en viss tillväxt.

Avseende volymer ökar Latinamerika och Asien/Stillahavsområdet mest med ett CAGR på: 23,7% respektive 23,2% för perioden 2013-2017. Nordamerika ökar minst med CAGR 7,8% under samma period. Motsvarande procenttal för området Mellanöstern och Afrika är 18,5% och för Europa 11,1%.

Sett till det genomsnittliga försäljningspriset (ASP) spås det faktiskt att öka i Nordamerika till CAGR +2,1% medan de största minskningarna sker i Europa med CAGR –9,0% och Asien/Stillahavsområdet med 8,9% för perioden 2013 – 2017. I Mellanöstern och Afrika-regionen går ASP ner med -7,3% och i Latinamerika med -5,7% per årför aktuell tidsperiod.

Källa: IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, November 26, 2013.

Comments are closed.