Radioseminarium 19 maj

ÅF återkommer med sitt tidigare mycket uppskattade radioseminarium. Det hålls den 19 maj i ÅF-huset i Solna. Tyngdpunkten ligger på spektrumutnyttjande och störningsproblematik.

Vad kan vi förvänta oss på framtidens frekvensband? Amela Hatibovic Sehic från Post och telestyrelsen ger sin syn på frågan i ett föredrag om hur internationellt och regionalt spektrumarbete går till och en redogörelse från senaste WRC – World Radio Conference.  WRC är Internationella Teleunionens (ITU) konferens om radiospektrum.
Preeti Nagarajan, vice president, Ericsson, berättar sedan om den senaste utvecklingen inom 5G-teknologin.
I ett tidigare reportage i Elektronik i Norden beskrevs den besvärliga situation som uppstod då GSM-R, järnvägsnätets eget radiosystem, stördes av mobiltelefoni. Jonas Lindh, Trafikverket, berättar om hur man har löst problemen för att möjliggöra kommunikation via GSM-R och mobilsystemen. Han kommer också att beskriva vad som kommer att hända längs våra järnvägar under de kommande åren, efter tiden med GSM-R.
Under radioseminariets eftermiddag demonstrerar Post och telestyrelsen sitt fordon för störningslokalisering och mätning på frekvensbanden.
Rohde & Schwarz visar och presenterar utrustning för mätning, mottagning och signalspaning.
Stefan Bengtsson och Morgan Hjelm, från Amtele, visar och presenterar produkter inom radar, EW/SIGINT och radiokommunikation.
Dagen avslutas av att Johan Bergström, Anritsu, berättar om spektrummonitorering och identifiering av störkällor, samt demonstrerar fjärrstyrda inhämtningssystem.
Anmälan görs på www.afconsult.com/radioseminarium

 

Comments are closed.