Radioamatörer viktiga vid kris

Sveriges Sändareamatörers årsmöte i Täby den 23 april toppades av en paneldebatt som utmynnade i att radioamatörer och andra frivilliga kan ge avgörande stöd vid stora kriser.
Carl-Henrik Walde, SM5BF, moderator, lät debatten inleddas av ett ”brännande hett” exempel där frivilliga krafter spelade en central roll: Den stora skogsbranden i Västmanland år 2014 – den största kända skogsbranden i Sverige, i modern tid.


Totalt omfattade de brända områdena 150 km²
Läs mer.

Ladda ner instrumentöversikten

Läs temaartiklarna om mätteknik och radiomätteknik

Läs temaartiklarna om embeddedsystem

Klicka här för att prenumerera på
Elektronik i Nordens Nyhetsbrev

Läs nyhetsbreven på webben

Comments are closed.