ESS i Lund väljer 3DEXPERIENCE

European Spallation Source (ESS) i Lund kommer att bli världens mest kraftfulla neutronkälla, en forskningsanläggning som kommer att vara till nytta inom en rad olika vetenskaper under lång tid. ESS är en sameuropeisk storsatsning och Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE-plattform har spelat en viktig roll i konstruktionsarbetet.


Foto: Perry Nordeng

”Integrated Plant Engineering” är en industrilösning som ger tillgång till designverktyg och lösningar för samarbete och samordning av data i en sammanhållen miljö, som kopplar samman tusentals ingenjörer, designers och tillverkare över hela Europa.
När konstruktionsarbetet är klart kommer ESS att erbjuda ett nytt och betydligt mera effektivt sätt att studera neutroners beteenden i olika sammanhang, och ge nya möjligheter till innovation inom flera forskningsfält som exempelvis materialvetenskap, miljöforskning, medicinvetenskap, IT och transportvetenskap. Konstruktionen består bland annat av världens mest kraftfulla linjära protonaccelerator, uppkopplad till 22 hyperkänsliga mät- och analysverktyg – alltsammaans anslutet till en avancerad laboratoriemiljö och en superdator som kommer att användas av tusentals olika forskare under flera decennier.
ESS har arbetat i nära samverkan med Dassault Systèmes sedan 2012 för att ta fram de funktioner och lösningar som varit nödvändiga för att ro projektet i hamn. Tack vare ”Integrated Plant Engineering”-lösningen har ESS haft tillgång till en arbetsmiljö som främjar samarbeten mellan involverade grupper, samt verktyg för design och för att sammanfoga designdetaljer från olika håll.
Med lösningen har ESS kunnat samla ingenjörer från flera olika områden och enheter på en gemensam plattform, så att de alltid haft tillgång till den senaste, dagsaktuella informationen. På så sätt har ESS kunnat säkerställa att de agerat i enlighet med samtliga regler och krav i alla led i processen. Användarna har samtidigt kunnat arbeta tillsammans för att optimera konstruktionen, trygga med att alla avgörande beslut fattats när alla haft enkel tillgång till rätt information.
– Med hjälp av 3DEXPERIENCE-plattformen kan alla involverade parter i ESS-projektet skapa, uppdatera och återanvända information som är kopplad till konstruktionen av neutronforskningsanläggningen på ett kontrollerat vis med full spårbarhet, säger Peter Rådahl, Head of Engineering & Integration Support Division på ESS.

Comments are closed.