Radiokonferens i Gävle: RFMTC 2011

Den vart annat år återkommande konferensen i radiomätteknik, RFMTC, planeras till den 4-5 oktober. Konferensen, som är den tredje i ordningen, arrangeras av Radiocenter Gävle inom Högskolan i Gävle, i samarbetet med Nordic Radio Society.

Bland de ämnesområden som kan bli aktuella är RF-mätteknik, programvarudrivna mätningar, karakterisering av elektromagnetisk miljö, ”grön” energieffektiv radioteknik, internetförbindning av maskiner (M2M), nedsmutsning av spektrum, mätteknik, antennmätningar, kognitiv radio, elektromagnetiska störningar, radio- och mikrovågskomponenter samt system, effektförstärkare och andra till radioteknik relaterade områden.
Arrangörerna efterlyser förslag till föredrag, insända före den 2 maj.
Ytterligare information ges på www.rfmtc.se
Konferensen kommer att hållas inom Högskolan i Gävle, lokal Valhall. Kontaktpersoner är Niclas Björsell, chair@hig.se beträffande seminariedelen och Per Ängskog, exhibit@hig.se, beträffande utställningen.

 

Comments are closed.