Apples chef Steve Jobs tar tjänstledigt

"På min begäran har styrelsen gett mig en medicinsk tjänstledighet så jag kan fokusera på min hälsa. Jag kommer att fortsätta som vd och vara delaktig i viktiga strategiska beslut för företaget", skriver Steve Jobs till Apples anställda.

Och fortsätter:
"Jag har bett Tim Cook att vara ansvarig för Apples dagliga verksamhet. Jag har stort förtroende för att Tim och resten av ledningsgruppen kommer att göra ett fantastiskt jobb med att verkställa de spännande planer vi har på plats för 2011".

Comments are closed.