NI prioriterar Prevas

Prevas har som enda företag i Skandinavien utsetts till prioriterad samarbetspartner, Select Alliance Partner, av National Instruments (NI).

Prioriterade samarbetspartners till NI använder sin kompetens om NI:s produkter till att bygga kundanpassade tekniska lösningar. Kunderna finns inom en rad olika branscher, som exempelvis telekom, försvar, fordon och tillverkningsindustrin. ”Tillsammans kan NI och Prevas erbjuda kunder nyckelfärdiga lösningar av hög kvalitet baserade på grafisk systemdesign”, skriver Prevas i ett pressmeddelande.

– Prevas har med framgång utvecklat lösningar baserade på National Instruments teknik i över 15 år. NI:s verksamhet i Europa fortsätter att växa och vi ser fram emot ett fortsatt nära samarbete med Prevas för att tillgodose önskemål från våra gemensamma kunder, säger Francis Griffiths vice President för Europamarknaden inom NI.

Prevas är ett av 17 företag i världen som ingår i NI:s Select Alliance Partner och har varit medlem av programmet Alliance Partner sedan mitten av 90-talet.
– Det är med stor stolthet vi idag kan nämna Prevas som Select Alliance Partner till National Instruments. Nya möjligheter har öppnat sig och vi kan nu i ännu större utsträckning leverera omfattande lösningar till kunder över hela världen, säger Mats Lundberg CEO på Prevas AB.

Comments are closed.